FAQ

Από την πολυετή εμπειρία μας συνοψίσαμε απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα.

Όμως πάντοτε προκύπτουν και νέα. Θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση!

Για ατομικές υπηρεσίες

Είναι η lifepassport εταιρεία ευρέσεως εργασίας;
Οι εταιρείες ευρέσεως εργασίας αναλαμβάνουν για λογαριασμό εταιρειών-πελατών τους να βρουν προσωπικό. Η αμοιβή τους επομένως προέρχεται από την εταιρεία-πελάτη, όταν κλείσουν τις ανοικτές θέσεις που έχουν αναλάβει. Οι θέσεις προς κάλυψη μπορεί να έχουν ιδιαιτερότητες, δηλαδή να είναι μερικής απασχόλησης ή ορισμένου χρόνου λόγω αντικατάστασης και συχνά η σύμβαση εργασίας γίνεται μεταξύ εργαζόμενου και μεσολαβούσης εταιρείας ευρέσεως εργασίας, όχι εταιρείας-πελάτη. Στην HR Passport εστιάζουμε αποκλειστικά στο συμφέρον του υποψήφιου, συμβουλεύοντας τον κριτικά σε θέματα αναζήτησης εργασίας, επιλογής εργοδότη, διαπραγμάτευσης μισθού, σύμβασης εργασίας και επαγγελματικών δικαιωμάτων. Στόχος των υπηρεσιών μας είναι να συμβουλεύουμε ολοκληρωμένα και εξατομικευμένα για τις πηγές αγγελιών, τους τρόπους αναζήτησης εργασίας και κοινωνικής δικτύωσης ώστε να δίνουμε τα εφόδια να βρουν οι ίδιοι οι υποψήφιοι απευθείας την εργασία που επιθυμούν.
Για όσα συζητάμε στο πλαίσιο και της συμβουλευτικής και των άλλων υπηρεσιών τηρείτε εχεμύθεια;
Πλήρη! Η εμπιστοσύνη είναι καθοριστικό στοιχείο για την αποτελεσματικότητά του ρόλου μας. εφαρμόζουμε στην πράξη και τον κώδικα δεοντολογίας του International Coach Federation (https://www.coachfederation.org/ethics) και τη νομοθεσία (Ν. 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας, Ν. 2472/97 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, Ν. 3471/2006 για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, των κανονιστικών διατάξεων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και των υπολοίπων αρμοδίων δημοσίων κι αναγνωρισμένων ιδιωτικών φορέων, των σχετικών διατάξεων Κοινοτικού Δικαίου, καθώς επίσης και των διεθνών νόμων, όπως έχουν ενσωματωθεί στο Ελληνικό Δίκαιο ή ισχύουν έναντι του Ελληνικού Δικαίου).
Τι διαφορά έχει το βιογραφικό που φτιάχνετε εσείς από ένα πρότυπο βιογραφικού στο Internet;
Το Internet παρέχει ευρεία πληροφόρηση για πολλά θέματα, αλλά δεν παρέχει την εξατομικευμένη προσέγγιση που κάνει τον υποψήφιο να ξεχωρίσει στην αγορά εργασίας. Με την εμπειρία μας και τις μεθόδους που έχουμε αναπτύξει εντοπίζουμε μέσω της προσωπικής επαφής με τον κάθε υποψήφιο το τι πρέπει να τονιστεί, τι να αφαιρεθεί και πώς να διαμορφωθεί ένα άρτια οργανωμένο και εμπορικό βιογραφικό. Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων το νέο βιογραφικό δίνει τελείως άλλη εντύπωση από το παλαιό, ξαφνιάζοντας θετικά τους υποψηφίους.
Η προετοιμασία για τη συνέντευξη σημαίνει ότι λέτε στον υποψήφιο τι να πει;
Στόχος μας είναι να κατανοήσει ο υποψήφιος τη λογική της συνέντευξης και το ρόλο του συνεντευκτή και να διαμορφώσει τις δικές του απαντήσεις ώστε να είναι αυθεντικός, πολύ σημαντική παράμετρος θετικής αξιολόγησης στη συνέντευξη. Φυσικά και ανταλλάσουμε απόψεις και συμβουλεύουμε, διατηρώντας την προσέγγιση όμως «μαθαίνουμε να ψαρεύουμε, όχι να τρώμε ψάρι!».
Γιατί βιντεοσκοπείτε τη συνέντευξη;

Μία εικόνα ίσον χίλιες λέξεις! Στο εξωτερικό η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό στις υπηρεσίες career coaching, στην Ελλάδα πρωτοπορεί η HR Passport. Είναι καθοριστικό να δει καρέ-καρέ ο υποψήφιος τι λέει και πώς το λέει. Με τον τρόπο αυτό αποτυπώνονται πολύ πιο άμεσα και τα δυνατά σημεία και τα σημεία προς βελτίωση και δουλεύουμε πολύ στοχευμένα.

Τι μπορεί να μου δώσει η συμβουλευτική καριέρας (career coaching) που δεν μπορώ να το βρω ο ίδιος;
Βασική αρχή του career coaching, της συμβουλευτικής για τη σταδιοδρομία, είναι ότι όλοι έχουμε μέσα μας τις απαντήσεις για τα διλήμματα και τους δισταγμούς μας. Ξέρουμε σε τι είμαστε δυνατοί, ξέρουμε τις αποφάσεις που πρέπει να πάρουμε, όμως συχνά δεν μπορούμε να τις δούμε, επηρεασμένοι από τους παραμέτρους όπως οι φόβοι μας. Μέσω του διαλόγου, μέσω δυνατών ερωτήσεων και δημιουργικών ασκήσεων ένας έμπειρος και καταρτισμένος career coach δρα ως συμπαίκτης στον εντοπισμό των απαντήσεων, όπως ο ειδικός επαγγελματίας σε κάθε τομέα.
Πόσο χρόνο θέλει, για να αποδώσει η συμβουλευτική καριέρας (career coaching);
Συνολικά το coaching είναι προσανατολισμένο στην πράξη και στοχεύει σε άμεσες αλλαγές, χωρίς να χρονοτριβεί. Ο χρόνος και ο ρυθμός της αλλαγής του καθενός είναι υποκειμενικός. Αν υπάρχει η διάθεση και η δέσμευση για αυτοβελτίωση, τα βήματα γίνονται με σταθερότητα και ταχύτητα.
Γιατί στον επαγγελματικό προσανατολισμό δεν βασίζεστε σε ευρέως διαδεδομένα ψυχομετρικά τεστ;
Σίγουρα στην αγορά υπάρχουν σεβαστά εργαλεία. Στην lifepassport έχουμε αναπτύξει ψυχομετρικά τεστ, αντλώντας από ευρύ πεδίο θεωριών. Όμως είμαστε επιφυλακτικοί με την αυστηρή κατηγοριοποίηση και τη μηχανιστική αντιστοίχηση και τα χρησιμοποιούμε επικουρικά. Δεν θεωρούμε ότι υπάρχει αυστηρά 1 + 1 = 2 σε τέτοιες αποφάσεις ζωής. Με δημιουργικές ασκήσεις και διάλογο γνωρίζουμε την προσωπικότητα κάθε μαθητή και τον βοηθάμε να συνειδητοποιήσει πραγματικά τα ταλέντα και τις επιθυμίες του, όπως και να σχεδιάσει τις κινήσεις προς το στόχο του.
Τι διαφοροποιεί τη lifepassport από άλλες ανάλογες υπηρεσίες;
Ο συνδυασμός πολυετούς εμπειρίας στην αγορά σε διάφορους τομείς και άρτιας ακαδημαϊκής εκπαίδευσης είναι πολύ σημαντικός. Όπως και οι μέθοδοι που έχουμε αναπτύξει και ανανεώνουμε διαρκώς. Οι άνθρωποι όμως κυρίως κάνουν τη διαφορά με την προσωπικότητα, το όραμά τους, την εναλλακτική ματιά και τη ζέση τους να βοηθήσουν πραγματικά.

Για εταιρικές υπηρεσίες

Πώς αξιολογείτε το ROΙ (Return On Ιnvestment) των εκπαιδευτικών σας προγραμμάτων;
Εξαρτάται από το στόχο και το περιεχόμενο του εκάστοτε σεμιναρίου. Μπορεί να αξιολογηθεί μέσω της κατάρτισης συγκεκριμένων σχεδίων δράσης από τους συμμετέχοντες και παρακολούθηση της πορείας τους, μέσω της σύνδεσης με το εταιρικό σύστημα αξιολόγησης απόδοσης ή με συγκεκριμένους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους, μέσω ατομικών ή ομαδικών συναντήσεων coaching που γίνονται μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Ιδέες και πρακτικές υπάρχουν πολλές, συναποφασίζουμε τον κατάλληλο τρόπο με την εταιρεία – πελάτη.
Μήπως είναι πολυτέλεια η συμβουλευτική στελεχών (executive coaching) σε καιρούς κρίσης;
Ίσα-ίσα, αν λάβουμε υπόψη ότι στόχος του coaching είναι η αύξηση της αποτελεσματικότητας των ατόμων, των ομάδων και κατ’ επέκταση ολόκληρου του οργανισμού. Επιπλέον, η εμπειρία του coaching όταν παρέχεται με στρατηγική και συνέπεια στους εργαζόμενους, ενισχύει και τη δέσμευσή τους προς τον οργανισμό. Ειδικά στη γεμάτη προκλήσεις περίοδο που διανύουμε το executive coaching μπορεί να δράσει ως σημαντικός συμπαίκτης των στελεχών, δίνοντας και ψυχικές ανάσες και οδηγώντας σε πρακτικές και δημιουργικές λύσεις που μέσω της αλληλεπίδρασης εντός του συστήματος επηρεάζουν θετικά το σύνολο.
Πώς ενημερώνεται η εταιρεία για την πρόοδο του στελέχους που κάνει coaching;
Το αίσθημα της εμπιστοσύνης και η εγγύηση για εχεμύθεια είναι εκ των ων ουκ άνευ στο coaching! Χωρίς αυτά δεν μπορούν να γίνει ουσιαστικός διάλογος, άρα και ουσιαστική πρόοδος. Παράλληλα όμως και οι εταιρείες ενδιαφέρονται να λαμβάνουν feedback για θέματα που προκύπτουν και έχουν σχέση και με το άτομο και με τον οργανισμό συνολικά. Στην HR Passport μέσω της διάγνωσης και της ανάλυσης δίνουμε, διατηρώντας πλήρη ανωνυμία, feedback για βασικά θέματα που προκύπτουν συνολικά από πολλές συναντήσεις με διαφορετικά στελέχη ή μαζί με το στέλεχος που κάνει coaching συναποφασίζουμε έναν τρόπο feedback για το τέλος των συναντήσεων, που θα κρατάει την ισορροπία ανάμεσα στην εχεμύθεια και στην ενημέρωση.
Πώς μπορεί να πειστεί ένα στέλεχος να κάνει coaching;
Η ενημέρωση για τη σημασία και τα οφέλη του coaching είναι σίγουρα σημαντική. Το ίδιο και η πρώτη γνωριμία με το συγκεκριμένο coach ως άνθρωπο και επαγγελματία, γιατί είναι -όπως όλα- και θέμα χημείας. Η μέχρι σήμερα εμπειρία μας μάς έχει δείξει ότι οι πιο σκεπτικοί coachees μπορούν να γίνουν και οι μεγαλύτεροι υποστηρικτές του coaching!